Βοηθός Κομμωτή

Το παρόν πρόγραμμα αφορά τις βασικές γνώσεις που χρειάζεται ένας βοηθός κομμωτηρίου προκειμένου να είναι ικανός και χρήσιμος για ένα κομμωτήριο. Εκτός των προσωπικών αναγκών που έχει ο εκπαιδευόμενος η ύλη περιλαμβάνει:

Σωστό λούσιμο και ξέβγαλμα βαφής

Προετοιμασία πελάτη κατά την είσοδο και έξοδο του.

Εφαρμογή – Πέρασμα βαφής

Βασικές αρχές μεταπώλησης προϊόντων.

Βασικές αρχές κινητικότητας του προσωπικού

Μετεκπαίδευση σε απλά κουρέματα όπως παιδικά

Βασικές αρχές για καλό πιστολάκι – χτένισμα

Χρωματουργία και σωστή διάγνωση

Receptionist


Βοηθός Κομμωτή

6 ώρες εκπαίδευσης


Θεωρεία & Πρακτική

Το παρόν πρόγραμμα επιλέγεται συνήθως και από κομμωτήρια που θέλουν να καταρτίσουν άπειρους υπαλλήλους τους με σκοπό την άμεση αποδοτικότητά τους από την 1η μέρα πρόσληψης.

€ 200